Tooloutlet.fi tietosuojaseloste

Yleistä

Tämä tietosuojaseloste on voimassa 25.5.2018 alkaen. Tässä tietosuojaselosteesta kerrotaan asiakkaiden henkilötietojen käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen tooloutlet.fi verkkokauppaa.

1. Rekisterinpitäjä

Hei Trading Oy

Y-tunnus: 2834427-8

Aleksanterinkatu 17 B

15110 Lahti

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Antti Kettunen

Puh. 010 281 7717

sales@tooloutlet.fi

3. Rekisterin nimi

Hei Trading Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri (”Hei Trading Oy:n asiakasrekisteri”)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Hei Trading Oy:n laskutukseen, perintään ja asiakkaiden tunnistamiseen. Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen.

Henkilötietoja käytetään myös henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin ja tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

5. Rekisterin tietosisältö

Hei Trading Oy:n asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Asiakkaan perustiedot ja yksilöivät tunnisteet:
- Nimi
- Osoite
- Puhelinnumero
- Sähköposti
- Muut asiakkaan antamat tiedot

Asiakkuuteen liittyvät tiedot:
- Asiakkuuden alkamisajankohta
- Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
- Maksuttomien palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeet)rekisteröityyn kohdistetut ja muut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö (mukaan lukien rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden kampanjoihin liittyvät tiedot)
- Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot
- Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämiä tietoja, kuten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain velvoitteiden täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiassa asiakkaan ilmoittamat tiedot. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietoja ei luovuteta muutoin ulkopuolisille, lukuun ottamatta:
- viranomaisia lakisääteisissä tapauksissa
- rekisterinpitäjän laskutuksesta ja perinnästä vastaavaa yritystä
- kohdassa 9 kuvattuja markkinointitarkoituksia

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa. Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot.

Rekisteri sijaitsee suojatussa ja valvotussa laitetilassa. Rekisterinpitäjän henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen rekisterin tietoihin ja pääsy rekisteriin on teknisesti ja fyysisesti suojattu.

9. Markkinointi

Rekisteristä voidaan myydä tai luovuttaa henkilötietolain sallimia tietoja Hei Trading Oy:n valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, ellei rekisteröity ole erikseen kieltänyt tietojen luovuttamista. Hei Trading Oy voi käyttää asiakkaiden tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet).

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin talletetut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamisesta tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle osoitteeseen Aleksanterinkatu 17 B, 15110 Lahti.

11. Tiedon korjaaminen

Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle kohdassa 2. mainituin yhteystiedoin.

12. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää Hei Trading Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiakas voi kieltää markkinoinnin lähettämällä kiellon sähköpostitse osoitteeseen sales@tooloutlet.fi tai kirjallisena ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle osoitteeseen Aleksanterinkatu 17 B, 15110 Lahti.

13. Evästeet

Eväste (cookie) on tunnistetiedosto, jonka palvelu lähettää koneellesi. Evästeiden avulla hallitaan palvelutapahtumaa. Hei Trading Oy käyttää evästeitä vain parantaakseen käyttäjäkokemuksia ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidakseen www-sivustonsa käyttöä markkinointia ja laaduntarkkailua varten.

Hei Trading Oy saattaa käyttää myös kolmannen osapuolen evästeitä siinä tarkoituksessa, että Hei Trading Oy:n yhteistyökumppani voi tukea Hei Trading Oy:tä esimerkiksi sen www-sivustojen käytön analysoimisessa ja arvioimisessa.

Rekisteröity voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia niin, että joko kaikki tai vain sellaiset evästeet, jotka eivät tule suoraan Hei Trading Oy:n palvelusta, tulevat estetyiksi. Rekisteröity voi halutessaan muuttaa selaimensa asetuksia myös niin, että hän saa tiedon evästeiden kulloisestakin käyttämisestä. Jos kaikki evästeet on estetty, Hei Trading Oy:n palvelu voi lakata toimimasta joko kokonaan tai osittain.


Muuta evästeasetuksia

14. Sivujen suojaus

Sivustomme on suojattu SSL-varmenteella (joskus käytetään myös termiä https-sertifikaatti)

Valikko

Ostoskorisi on tyhjä

Tuotteen toimitustavat

Oma tili

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit