Imurin valinta työskentelyyn

Imurin valinta työskentelyyn

Teollisuusimurit, rakennusimurit ja järjestelmäimurit

Työympäristössä esiintyvä pöly on jaettu kolmeen eri luokkaan, jotka määrittävät teollisuusimurin soveltuvuuden kyseiselle pölyluokalle sekä ohjeenmukaiset työperäisen altistumisen raja-arvot (OEL). Nämä luokat myös määrittävät suodatinjärjestelmien erotuskyvyn. Valittaessa sopivaa teollisuusimuria on tärkeää huomioida työstettävän materiaalin aiheuttama pölyn rakenne, karkeus ja vaarallisuus ja valita imuri sen mukaisesti.

Katso alla olevasta taulukosta imureidein pölyluokituksen ja käyttökohteesi.

Pölyluokka LPölyluokka MPölyluokka H
Vaarattomat pölyt, esim:
 • Huonepölyt
 • Orgaaniset maa-aineet
Sekä:
 • Terveydelle vaaralliset pölylaadut, joiden raja-arvot3) > 1 mg/m3

Vaaralliset pölyt/liat, joiden raja-arvot3) > 0,1 mg/m3
 • Havupuun puupöly
 • Tasoitepölyt
 • Kipsit
 • Sementit
 • Lakat
 • Täyteaineet
 • Betonit
 • Laattaliimat
 • Maalit
 • Kvartsipitoiset materiaalit (sora)

Karsinogeeniset pölyt, terveydelle vaaralliset pölyt, joiden raja-arvot3) ≤ 0,1 mg/m3 esim:

 • Kvartsit hengitysilmassa
 • Homeitiöt
 • Puupöly kovapuista
 • Asbestit
 • Mineraalikuidut
 • Bitumit
 • Lyijypitoiset pölyt
 • Synteettiset mineraalikuidut (lasivillat)
Suodatinjärjestelmän erotuskyky: 
> 99 % pölystä
Suodatinjärjestelmän erotuskyky:
> 99,9 % pölystä
Suodatinjärjestelmän erotuskyky:

> 99,995 % pölystä

HEPA-vastaavuudet

L luokan imurit vastaa suodatusteholtaan karkeasti HEPA luokituksia 10-11
M luokan imurit HEPA 12-13
H luokan imurit HEPA 14

Huom! Tiettyjä M-luokan materiaaleja työstäessä vapautuu hengitettävää kvartsipölyä, joka on syöpää aiheuttava aine (H-luokka)

H-luokan imuria suositellaan käytettäväksi seuraavissa töissä:

 • Hionta
 • Poraus
 • Leikkaus
 • Katkominen
 • Jyrsintä

Näille materiaaleille:

 • Betonit
 • Sementit ja laastit
 • Tiilit
 • Laatat
 • Graniitti
 • Hiekat ja sorat

Lisäksi esimerkiksi Tanskan työsuojeluhallinto ja rakennusliitto suosittelevat H-luokan imureita rakennus- ja asennustyömaille.

Pölyn synty ja haittavaikutukset

Rakennustyömailla syntyy usein runsaasti pölyä, joka voi sisältää erittäin vaarallisia aineita. Mikäli pölyhiukkasia pääsee leviämään ympäristöön riittämättömän imuroinnin seurauksena, ne voivat aiheuttaa vakavia terveysongelmia, kun niitä hengitetään sisään pieninäkin määrinä.

Työssä syntyvä pöly voi johtaa monenlaisiin terveysongelmiin, kuten astmaan, keuhkoputkentulehdukseen ja erilaisiin syöpiin.

Kvartsipöly ja asbestipöly ovat erityisen vaarallisia ja luokitellaan syöpää aiheuttaviksi aineiksi. Lisäksi puupöly voi pitkällä aikavälillä johtaa nenäsyöpään. Siksi on äärimmäisen tärkeää välttää jopa lyhytaikaista altistumista suurille pölymäärille ja noudattaa asianmukaisia pölynpoistoa ja henkilösuojaimia.

Esimerkiksi puru ja muut karkeammat työstön sivutuotteet laskeutuu alueelle, jossa höyläät, sahaat, poraat jne., mutta samalla muodostuu myös hienoa pölyä. Tästä pölystä voi nopeasti tulla vakava terveysriski. Nämä ovat kolme tärkeää tekijää, jotka auttavat ymmärtämään paremmin, mitä pöly on.

1. Pölykoot: Pölyhiukkasten koolla on vaikutusta pölyn haitallisuuteen - mitä hienompaa pöly on, sitä syvemmälle hiukkaset voivat tunkeutua kudokseen

2. Pölytyypit: Pöly on rakenteeltaan yhtä vaihtelevaa kuin materiaalit joita työstetään. Kvartsia sisältävien aineiden mineraalipölytyypit tiedetään olevan erittäin haitallisia terveydelle. Tästä syystä on tärkeä ymmärtää pölynpoiston riittävyys kun esimerkiksi työskennellään useiden eri materiaalien kanssa.

3. Pölylle altistuminen: Myös sillä on vaikutusta pölyn haitallisuuteen kuinka kauan altistut pölylle, ja kuinka suurelle määrälle.

Yhteenvetona voisi sanoa, että tärkeimpänä tehtävänä imurinvalinnan kannalta on ensin selvittää haitallisin pölytyyppi, jota työmaalla tai verstaalla voi syntyä tänään tai tulevaisuudessa, ja valita imuri sen mukaan kattamaan tämän pölyn riittävä suodatus.


Huomio myös vuoden alussa voimaan tulleet työsuojeluviranomaisen valvontakriteerit kvartsipölyn torjunnan suhhteen - Aluehallintaviraston tiedote. "Työsuojeluviranomainen edellyttää jatkossa, että kvartsipölylle altistavassa työssä käytetään H-luokan kohdepoistoimuria tai muuta riittävällä suodatuskyvyllä varustettua kohdepoistolaitteistoa, joka on tarkoitettu syöpävaarallisten pölyjen käsittelyyn."

Voit tutustua kattavaan kuiva- ja märkäimurivalikoimaamme täältä
Järjestelmäimurit
Teollisuusimurit

H-luokan imurit

Valikko

Ostoskorisi on tyhjä

Tuotteen toimitustavat

Oma tili

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit